Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

Blog

สอศ. ผนึก เชฟรอนฯ “ยกโรงงานสู่โรงเรียน” สร้างโอกาสอาชีวะไทยฝึกปฏิบัติงานร่วม “หุ่นยนต์”

Chevron Enjoy Science สร้างโอกาสอาชีวะไทยเรียนรู้เทคโนโลยียุคใหม่ “หุ่นยนต์อุตสาหกรรม” ผนึก สอศ. ทำโปรเจ็กต์ “ยกโรงงานสู่โรงเรียน” มอบหุ่นยนต์แขนกลมูลค่า 30 ล้านบาทให้สอศ. ตอบโจทย์ “เรียนจบใช้ได้จริง” นำร่อง 27 วิทยาลัยเทคนิค ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีทันสมัยสร้างแรงงานยุคใหม่รองรับอุตสาหกรรม S-Curve

ปัจจุบัน รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะกลุ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

โจทย์สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การวางแผนผลิต “ช่างเทคนิค” ให้ตอบรับกับนโยบายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะการลดช่องว่างด้านคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 914 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวะของรัฐ 428 แห่ง และอาชีวะเอกชน 486 แห่ง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น รวมถึงผลักดันและกระตุ้นความสนใจการศึกษาด้านอาชีวะมากขึ้น โดยมุ่งเน้นความร่วมมือคณะทำงาน สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพที่มีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเติมทักษะเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเรียนรู้การทำงานของ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่ม S-Curve

“เชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จะส่งผลต่อภาพรวมในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมด้านโอกาสการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและส่วนกลาง จะช่วยพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมยุค 4.0”

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาช่างเทคนิคให้มีทักษะตรงความต้องการภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดของ World Economic Forum ที่ว่าแนวโน้มของโลกในอนาคตอันใกล้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์อาจจะเข้ามาแทนที่แรงงาน 75 ล้านตำแหน่งหากแรงงานไม่มีการปรับตัว ดังนั้นจึงควรเร่งดำเนินการลงทุนเพิ่มด้านการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อให้แรงงานแห่งอนาคตปรับตัวได้ทัน

ขณะที่ ผลสำรวจของโครงการฯ พบว่า นักศึกษาอาชีวะไทย ยังขาดทักษะจำเป็นที่เชื่อมโยงการทำงานจริง โดยเฉพาะการสั่งการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มขึ้นถึง 40,000 ตัว ขณะที่วิทยาลัยเทคนิคส่วนใหญ่ยังไม่มีหุ่นยนต์สำหรับฝึกปฏิบัติ หรือ มีก็

เป็นเทคโนโลยีล้าสมัย ส่งผลให้นักศึกษาอาชีวะส่วนใหญ่ไม่เคยสัมผัสหุ่นยนต์ที่ใช้จริงในโรงงานยุคใหม่ เมื่อเรียนจบไป จึงไม่สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ที่เป็นหัวใจของระบบผลิตได้

“เชฟรอนฯ จึงผลักดันแนวคิด “ยกโรงงานสู่โรงเรียน” ด้วยการสนับสนุนหุ่นยนต์ ABB IRB 120 จากประเทศสวีเดน พร้อมหลักสูตรอบรมทั้งหมด 27 ชุด เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้จำลองมาตรฐานเดียวกับโรงงานในกลุ่ม S-Curve มูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล และการใช้โปรเเกรมจำลองเสมือนอยู่ในโรงงานจริง พร้อมพัฒนาแผนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและระบบการผลิตอัตโนมัติที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สอศ. เพื่อให้ครูอาชีวะสามารถนำไปปรับใช้ในการสอน โดยนำร่องใช้กับ 27 วิทยาลัยเทคนิค เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงต่อไป

ความต้องการแรงงานช่างเทคนิค และช่างสายสนับสนุนที่มีทักษะในกลุ่มแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบัน มีสถาบันอาชีวศึกษาเพียง 217 แห่ง หรือประมาณ 23% ที่มีหุ่นยนต์ หรือ แขนกลสำหรับฝึกสอน ดังนั้น สอศ. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง หาแนวทางเติมองค์ความรู้ ทั้งการฝึกทักษะ ควบคุมระบบเชื่อมอัตโนมัติ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนเทคนิคการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรกลหุ่นยนต์ที่ควบคุมสั่งการด้วยระบบอัตโนมัติให้นักศึกษาอาชีวะอย่างต่อเนื่อง

“การเข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์และหลักสูตรการสอนด้านหุ่นยนต์ของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นอีกแนวทางสำคัญที่ช่วยยกระดับอาชีวะไทย เพราะการนำหุ่นยนต์ของภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่มาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้เมื่อนักศึกษาจบไปก็จะมีทักษะใช้งานได้จริง ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต”

No Comments

Post a Comment