Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

Blog

เชฟรอน-มทร.ศรีวิชัย เดินเครื่อง “TVET Hub ศรีวิชัย” เฟสสอง ตั้งเป้าศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านปิโตรเลียมป้อนอุตฯ พลังงานภาคใต้

Chevron Enjoy Science  ผนึก มทร.ศรีวิชัย เดินเครื่องสร้างเครือข่ายพัฒนาอาชีวะภาคใต้เฟสสอง ครอบคลุม 12 วิทยาลัยเทคนิค  ชูธง “TVET Hub ศรีวิชัย” ศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน รองรับความต้องการอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย” (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) เพื่อยกระดับพัฒนาครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับ TVET Hub ศรีวิชัย แล้ว 5 แห่ง และปีนี้ได้ขยายความร่วมมือเฟสสองกับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่ง

สำหรับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่งที่ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูลวิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ทำให้ครอบคลุมเครือข่ายครบ 12 แห่งตามเป้าหมาย

โดย มทร.ศรีวิชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้

เป้าหมายของ TVET Hub ศรีวิชัย คือเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรสายอาชีพให้ภาคใต้ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนให้มีความรู้และทักษะทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล และตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

TVET Hub ศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มุ่งเน้นพัฒนา “คน” ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” แล้วจำนวน 5 จาก 6 แห่งทั่วประเทศตามเป้าหมาย ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ตามแนวทาง “รัฐร่วมเอกชน”

TVET Hub ศรีวิชัย แห่งนี้ จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวศึกษา     ขาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาการผลิตแรงงานที่ไม่ตรงความต้องการให้กับภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของ มทร.ศรีวิชัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ ที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตครูช่าง ทั้งเป็นเพียงหนึ่งในสองสถาบันฯ ที่เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์น่าพอใจ โดยพบว่านักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเครือข่าย ร้อยละ 66 สามารถทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ร้อยละ 84 ระบุว่า วิธีการสอนแบบใหม่ช่วยให้เกิดการทำความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น ร้อยละ 84 สามารถทำแบบฝึกหัดในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และร้อยละ 88 มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นด้วย

ปัจจุบันโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีความสำเร็จต่อเนื่องในทุกพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านอาชีวศึกษาที่สอดรับตามแนวนโยบายภาครัฐ และมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ แล้วกว่า 110,000 คน ทั้งคาดหวังว่าศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั้ง 6 แห่งที่จัดตั้งขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้าง “อาชีวะพันธุ์ใหม่” ให้สำเร็จตามเป้าหมายภาครัฐได้อย่างแท้จริง

No Comments

Post a Comment