Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 12

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 12

ข่าวสารโครงการImage 1

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ   สะเต็ม ในระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ และนักเรียน-นักศึกษาในสายวิชาชีพให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตอบรับกับการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล

การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ส่วน ลำดับแรก คือ การจัดหาหลักสูตรระดับแนวหน้าของโลกมาปรับใช้กับหลักสูตรของไทย รวมไปถึงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนด้วยรูปเล่มที่มีคุณภาพสวยงาม และการมอบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับ สอศ. เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สื่อดังกล่าวประกอบไปด้วยคู่มือครู สื่อวิดีทัศน์ หนังสือเรียน รวมทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้ลงมือทดลองปฎิบัติจริงในห้องเรียน โดยได้ส่งมอบให้แก่ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้มารับมอบสื่อจากโครงการฯ ด้วยตนเองเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยทั้งคู่มือครู และคู่มือนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จะส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ

ลำดับที่สอง การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเปลี่ยนกลวิธีในการเรียนการสอน โครงการฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูอาชีวะในระดับชั้น ปวช. ให้สามารถใช้สื่อและอุปกรณ์ที่โครงการมอบให้ และสามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานหรือการตั้งปัญหาเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมมีระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจัดขึ้น 2 ครั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และมีนาคม 2560 คุณครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับการสร้างเสริมทักษะในการใช้กลวิธีการสอนแบบสืบเสาะ และการใช้โครงงานและการตั้งปัญหาเป็นฐาน นอกจากนั้น คุณครูยังจะสามารถเชื่อมโยงวิธีการสอนให้สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งท่านเลขาธิการ สอศ. ยืนยันว่า หลักสูตรของ Chevron Enjoy Science ที่นำมาเสริมทักษะให้แก่ครูอาชีวะนี้จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมมากขึ้น และสนุกกับการเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอัตราเด็กออกระหว่างภาคเรียน ขณะเดียวกันยังอาจดึงดูดให้เด็กๆ สนใจเข้าเรียนและศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพได้มากขึ้น

ลำดับสุดท้าย โครงการได้มีการติดตามผลและให้คำปรึกษาด้านการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้แก่ครูที่ผ่านการอบรม การให้คำปรึกษาจะดำเนินการโดยนักการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอน โดยจะเข้าไปให้คำปรึกษาแก่ครูแต่ละรายเพื่อสร้างเสริมความมั่นใจให้แก่ครูและพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้กลวิธีในการสอนแบบใหม่และชุดอุปกรณ์การทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน

การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบนี้มีความสำคัญต่อครูเป็นอย่างยิ่ง โดยจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพไปจนตลอดการเส้นทางการสอน อันจะส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนต่อไปในอนาคต

โครงการได้ซื้อลิขสิทธ์ในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์มาจากสถาบัน It’s About Time® (IAT) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรของ IAT ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกว่าสามารถช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและสนุกไปกับการเรียนวิชาด้านสะเต็มมากขึ้น สื่อการสอนเหล่านี้ทำให้ครูไทยมีเครื่องมือการสอนที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ พร้อมการให้ความรู้ที่เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ได้จริง จุดเด่นของสื่อฯ และอุปกรณ์ คือ การเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกและมีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

กิจกรรมล่าสุดImage 2

การเดินทางไปทัศนศึกษากิจกรรมเมกเกอร์ของทีมผู้ชนะการประกวด Young Maker Contest

ในระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2560 และ 30 มีนาคม- 7 เมษายน 2560 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้งในสายสามัญและสายอาชีวะจากการประกวด Young Maker Contest ได้เดินทางไปเข้าร่วม งาน Nano Tech Japan 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น และ งาน Maker Faire UK 2017 ณ สหราชอาณาจักร ตามลำดับ

ทีมรองชนะเลิศสองทีมได้เดินทางไปแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในงาน Nano Tech Japan 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้แก่ท่านบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น (ท่านตรงกลางของรูป) น้องๆ ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์และความรู้โดยตรงในด้านสะเต็มจากการเดินทาง

ในส่วนของทีมผู้ชนะเลิศนั้น ได้เข้าร่วมงาน Maker Faire UK 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ในเมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ภายในงานน้องๆได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ กับเหล่าเมก-เกอร์ชาวอังกฤษที่มารวมตัวกันภายในงาน หลังจากเดินทางกลับ น้องๆ ได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมในการนำมุมมองต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ของตน

(ชมวีดีคลิปการเดินทางของน้องๆเพิ่มเติมได้ที่: https://www.enjoy-science.org/th/the-media/videos)

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการImage 3

วิธีการสอนแบบใช้การตั้งปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนอาชีวะ

อาจารย์อ้อมใจ ขวัญนิมิตร เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ในจังหวัดตรังมากว่า 15 ปี หลังจากที่อาจารย์อ้อมใจ และอาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแอ็คทีฟฟิสิกส์กว่าหนึ่งเดือนเต็มเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และมีนาคม 2560  อาจารย์อ้อมใจเห็นว่าหลักสูตรนี้้เป็นหลักสูตรที่สนุกและสร้างความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาการสอนสะเต็มให้แก่ตนและอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้อย่างมากมาย

ก่อนที่จะมาเข้าอบรม อาจารย์อ้อมใจไม่คิดว่าหลักสูตรนี้จะสามารถเปลี่ยนวิธีการสอนของตนได้ การอบรมดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IAT รวมทั้งทีมครูวิทยากรต้นแบบของโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก สอศ. และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วประเทศ อาจารย์อ้อมใจกล่าวว่า หลังจากมาเข้าอบรม อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนที่จะเกิดแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (hign impact teaching) และเทคนิคในการนำเสนอ ซึ่งพอนำเทคนิคต่างๆ เหล่านี้มาปรับใช้ในชั้นเรียน นักเรียนเริ่มสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้ทำการทดสอบและทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ วิธีการสอนแบบใช้โครงงานและการตั้งปัญหาเป็นฐานนั้นยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึงทำให้นักเรียนสนใจที่จะติดตามบทเรียนเพื่อที่จะหาคำตอบต่อปัญหาต่างๆ ที่ตนอยากรู้

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับชั้น ปวช. ทั้งในด้านเทคนิคและด้านอาชีพ โดยได้ให้การสนับสนุนสื่อการสอนที่มีคุณภาพพร้อมทั้งจัดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่คุณครูอาชีวะอย่างที่ให้กับอาจารย์อ้อมใจ อาจารย์อ้อมใจได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “ขอขอบคุณโครงการ Chevron Enjoy Science เป็นอย่างมากที่ได้สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย”

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกก์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินโครการ Chevron Enjoy Science โครงการระยะเวลา 5 ปี ในรูปแบบรัฐร่วมเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ครูและนักเรียนให้มีความพร้อมต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

Newsletter Issue 12 TH Final

Date

พฤศจิกายน 15, 2017

Category

Newsletter