Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 17

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 17

ข่าวสารโครงการ

รวมพลังเพาะพันธุ์ต้นกล้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปกับโครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ด้วยโครงการมหาวิทยาลยเด็ก เปิดบ้านให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้สัมผัสประสบการณ์จริงแห่งการทดลอง

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต และ มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ที่เปิดโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างความสนุกสนาน พร้อมได้รู้จักการนำวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถนำไปประยุกต์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ทางสังคม ผ่านกิจกรรมการทดลองโดยมีนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

โดยในเดือนตุลาคมปีนี้โครงการมหวิทยาลัยเด็กได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสัมผัสประสบการณ์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกว่า 15 หน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ ภายใต้หัวข้อ “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เยาวชนได้ปลดปล่อยจินตนาการในการตั้งข้อสังเกตุ การสืบเสาะ การแก้ปัญหา การวางแผน การสื่อสารและการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการวางรากฐานความรู้และทักษะให้แก่เยาวชนให้มีความพร้อมในอาชีพสาขาสะเต็ม ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ พร้อมสอดคล้องกับแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวอย่างกิจกรรมที่เยาวชนได้ฝึกทักษะในการรู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีม คือ กิจกรรม “ในหลวงกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม” ที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเสีย โดยเยาวชนต่างได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาน้ำเสียแบบง่ายๆที่ใช้แรงลม และร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ใช้ทฤษฎีและความรู้จาก “กังหันน้ำชัยพัฒนา” จากไม้ไอศกรีมและหนังยาง ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงโครงการในพระนาชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ได้แก่กิจกรรม “นมกับไข่” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรตีนที่มีกระบวนการในการช่วยบรรเทาพิษที่ได้จากกรดชนิดรุนแรงที่อาจเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่ตั้งใจ โดยเยาวชนต่างได้เลือกทดลองในการนำไข่ขาว กรดเข้มข้น หรือ เกลือโลหะหนัก มาผสมกับนมแล้วนำไปต้มในความร้อนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีของนมที่ผสมกับโปรตีน กรด และ เกลือ จากการทดลองดังกล่าว เยาวชนต่างบันทึกการเปลี่ยนแปลงของนม พร้อมตั้งข้อสังเกตุของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสะสาร ซึ่งเป็นการฝึกในทักษะทางด้านการสังเกตุ การตั้งคำถาม และการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องแลป การใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย และการทำความสะอาดที่ถูกต้อง

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เยาวชนยังได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมฝึกทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ไปกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น ในหลวงกับโครงการด้านสาธารณสุข ในหลวงกับโครงการด้านเทคโนโลยี กิจกรรมโลกของรังสี จุลชีววิยามหาสนุก  นักสืบเม็ดแป้ง (พฤษศาสตร์) และ วัสดุเอยทำไมถึงร้อน และอื่นๆ

สำหรับโครงการรมหวิทยาลัยเด็กจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้เยาวชนได้พัฒนศักยภาพของตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ และร่วมสัมผัสกับการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ สำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

กิจกรรมล่าสุด

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ เข้าร่วมงาน Cracking the code: Girls’ Education in STEM จัดโดย UNESCO

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน UNESCO International Symposium and Policy Forum ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีผู้วางนโยบายทางการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงานเพื่อร่วมทลายกำแพงที่ปิดกั้นไม่ให้เด็กผู้หญิงและสตรีได้เข้ามามีบทบาทในวงการสะเต็มศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กผู้หญิงและสตรีเหล่านั้นได้เข้าถึงการเรียนการสอนของวิชาสะเต็ม สำหรับต่อยอดสู่สายงานในอาชีพต่างๆที่สามารถพัฒนาประเทศได้

โดยในงานครั้งนี้ โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ได้นำอุปกรณ์สื่อการสอนที่ใช้ให้องเรียนวิทยาศาสตร์ในบทเรียน “ชักรอก” มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงวิธีการใช้งานที่นำมาประยุกต์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และวีดีทัศน์แนะนำโครงการฯ ที่กล่าวถึงภาพรวมและวิธีการการสนับสนุนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมบูธได้เข้าใจโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บรรดาผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อล้ำทางการศึกษา และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงและสตรี เพื่อให้ก้าวสู่สายงานอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานทางด้านสะเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เสียงสะท้อนจากนักเรียนที่เข้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก

ด.ช. อภิชัย ศุภกรโกศัย หรือ น้องไอซ์ เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิยาลัยเด็ก@SciKU ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และได้แรงผลักดันจากคุณแม่ผู้ซึ่งคอยหากิจกรรมยามว่างให้แก่ลูกทำระหว่างปิดภาคเรียน จึงตัดสินใจเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมในครั้งนี้

แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องไอซ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่น้องไอซ์บอกว่าได้รับสิ่งดีๆมากมาย นอกจากจะได้สนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้และทำความเข้าใจกับกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักตั้งข้อสังเกตุ ตั้งคำถาม หาวิธีแก้ปัญหา และสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งล้วนเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

“วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ผมชอบมากครับ เพราะเป็นวิชาที่ทำให้ผมได้ทดลองทำ มีอุปกรณ์มากมายให้ได้ลองใช้เพื่อทำการทดลอง และได้ลองคิดแก้ปัญหาอีกด้วย พอเราได้ลองลงมือทำแล้วได้เห็นผลการทดลองผมก็จะจดบันทึกไว้เพื่อทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงได้ผลแบบนี้ บางครั้งก็เอากลับมาเล่นที่บ้านกับคุณแม่และเพื่อนๆอีกด้วยครับ เพื่อนๆก็สนุกไปกับเราด้วย”

“กิจกรรมที่โครงการจัดในวันนี้ผมชอบทุกกิจกรรมเลยครับ และบางกิจกรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน สนุกมากครับ อย่างกิจกรรม “นมกับไข่” ทำให้ผมได้รู้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเพื่อนเราอาจกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป เราต้องเอาโปรตีนอย่างนมหรือไข่ขาวมาช่วยปฐมพยาบาลได้ เพราะจะช่วยให้พิษเจือจางลง การทดลองในแล็บของกิจกรรมนี้ก็สนุกมากครับ ได้ใช้อุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์จริงๆใช้กัน คุณครูก็อธิบายให้เข้าใจง่าย ให้เรารู้ว่าทำไมต้องทำการทดลองแบบนี้ ทำแล้วได้อะไร และสามารถเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างครับ”

กิจกรรมต่างๆที่ได้นำเสนอในโครงการครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการเรียนวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เพิ่มความสนุก การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ตั้งข้อสังเกตุ และเป็นการจุดประกายให้เด็กๆก้าวเข้าสู่อาชีพในสาขาสะเต็มได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ น้องไอซ์ยังได้ทำความรู้จ้กกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์อีกหลายคนเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างคุ้มค่า

   Newsletter Issue 17 TH_Final

Date

พฤศจิกายน 16, 2017

Category

Newsletter