Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 3

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 3

ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy ScienceImage 1

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มระดับจังหวัด


โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มระดับจังหวัดขึ้นที่ จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ร่วมประชุมกำหนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับจังหวัดในประเด็นต่างๆ เช่น แผนกลยุทธ์ในระดับจังหวัด การสนับสนุนการพัฒนาครูวิทยากร การพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ จ. ขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การเงิน การปกครองและการขนส่งของภูมิภาค และเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ร่วมกับ จ.สมุทรปราการและ จ.สงขลา ที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์สะเต็มศึกษา 3 แห่งในปีแรกของโครงการฯ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการเรียนการสอนและเครือข่ายโรงเรียนแม่ข่ายให้มีความยั่งยืน โดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นของตัวเองเพื่อดูแลเรื่องการบริหารและดำเนินการ
สำหรับ จ.ขอนแก่น สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Hub)ในระดับภูมิภาคให้กับทางโครงการฯ เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับทั้ง 123 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการ

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “จ. ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อการเป็นส่วนเชื่อมของ East-West Economic Corridor ด้วยเหตุนี้ขอนแก่นจำเป็นต้องมีบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตด้านต่างๆใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยการที่ได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนของศูนย์สะเต็มศึกษาจะสามารถช่วยเชื่อมโยงโครงการฯ กับภาคส่วนต่างๆเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานได้”

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพราะถือเป็นหนึ่งในภารกิจของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดย มข. ถือเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศ มีองค์ความรู้และความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครื่องมือ การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ นอกจากที่มข. จะสามารถเป็นตัวเชื่อมกับภาคส่วนต่างๆแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่เรามีอยู่มาช่วยสนับสนุนโครงการฯ ได้ในอนาคต”

ด้าน ดร. พิเชฎษ์ จับจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในระยะยาวว่า “โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เปรียบเหมือนโครงการนำร่องที่ สพฐ. สามารถตกผลึกองค์ความรู้เพื่อใช้ต่อยอดทั่วประเทศได้ เช่น การตั้งศูนย์บริหารจัดการและกระจายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส”
นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า “การมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มนอกจากจะช่วยพัฒนาการศึกษาสะเต็มในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังจะสร้างประโยชน์ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยจะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นสามารถก้าวไปเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจในด้านการค้าและการลงทุน และดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาสะเต็มจะมีอีกครั้งในช่วงต้นปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น”

บทความพิเศษ

Image 2

ร่วมพัฒนาผู้นำในอนาคตของประเทศไทย

ดร.อารา บาร์แซม ผู้อำนวยการโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’


ทีมงาน Chevron Enjoy Science มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ดร.อารา บาแซม มาร่วมงานกับโครงการ Chevron Enjoy Science ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ ดร.อารา ได้นำประสบการณ์อันหลากหลายทั้งประสบการณ์ด้านการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา และงานด้านเทคนิคมาใช้ในการบริหารโครงการ Chevron Enjoy Science ให้สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ พร้อมกำหนดทิศทาง และบูรณาการวิสัยทัศน์ของหลากหลายพันธมิตรและองค์ประกอบของโครงการฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ก่อนที่จะร่วมงานกับโครงการ Chevron Enjoy Science ดร.อารา เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและริเริ่มโครงการ ของมหาวิทยาลัยอริโซน่า สเตท (Arizona State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา มานานกว่า 5 ปี โดยดูแลโครงการวิจัยที่มีงบประมาณมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ดร. อารายังได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานให้กับโครงการของ

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ในประเทศอินเดีย เป็นเวลากว่า 3 ปี ทั้งยังมีประสบการณ์ในฐานะผู้แทนด้านเทคนิคและเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการสาธารณะให้กับ USAID อีกด้วย

ดร.อารา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยทัฟท์ (Tufts University) ปริญญาโทเกียรตินิยมสาขาศาสนศึกษา และปริญญาเอกสาขาจริยศาสตร์ประยุกต์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

ผลประโยชน์ในระยะยาวในการพัฒนาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีอะไรบ้าง แล้วจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่างไร?

ผลการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มเติบโตขึ้นมากกว่าสายวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับสะเต็มถึง 3 เท่า สะเต็มศึกษาจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เหตุผลทางเศรษฐกิจไม่ควรเป็นเหตุผลหลักเหตุผลเดียวที่ทำให้สะเต็มมีความสำคัญต่อนักเรียน สำหรับผมสะเต็มจะมีส่วนสำคัญในการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและค้นหาวิธีการแก้ไข สำหรับทีมงานโครงการ Chevron Enjoy Science สะเต็มเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ตื่นเต้นและสนุกสนานซึ่งช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นนักเรียนรู้ที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม

Date

ตุลาคม 23, 2017

Category

Newsletter