Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

นโยบายส่วนบุคคล

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (Kenan Institute Asia) ขอสัญญาให้ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัว และจะนำข้อมูลไปใช้ทางออนไลน์อย่างมีจริยธรรม สถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้และสถาบันมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยอยู่ในดุลพินิจของสถาบัน การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นจะมีผลบังคับในวันที่แก้ไขปรับปรุงซึ่งมีแสดงระบุไว้และการที่ผู้ใช้งานยังคงใช้งานเว็บไซต์อยู่อย่างต่อเนื่องจะเป็นการให้ความยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว เรายึดถือเคร่งครัดตามระเบียบปฏิบัติของนโยบายดังต่อไปนี้ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2015 ไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลออกเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

ก.    เราไม่นำข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไปให้เช่า ขาย ให้ แลกเปลี่ยน หรือแบ่งปันโดยประการอื่นกับบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ นอกจากเชฟรอน (Chevron) ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ เอนจอย ไซเอนซ์ (Enjoy Science) เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยถือเอาความสมัครใจเป็นเกณฑ์เท่านั้น

ก.    ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรสารของท่าน เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ต่อเมื่อท่าน “ใช้สิทธิเลือกที่จะให้” โดยเลือกที่จะให้ข้อมูลนี้แก่เราด้วยความสมัครใจโดยลงทะเบียนเพื่อรับสินค้าหรือบริการ หรือเป็นข้อมูลที่ได้จัดหาให้แก่เราโดยผ่านหุ้นส่วนโครงการ เราเก็บรวบรวม “ข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน” กล่าวคือ ข้อมูลเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีตัวระบุอัตลักษณ์บุคคล

ก.    เราใช้ข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่ากำลังมีการใช้งานไซต์กันอย่างไรและช่วยให้เราปรับปรุงความน่าใช้งานของไซต์ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเพิ่มคุณภาพและการมีไว้ให้ซื้อหาไปใช้งานซึ่งสินค้าและบริการที่เราเสนออีกด้วย นอกจากนี้เรายังนำข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนจากแบบสำรวจออนไลน์ที่ท่านเลือกที่จะกรอกไปใช้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการวิจัยค้นคว้าและตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตชัดแจ้งแล้ว ขอย้ำอีกครั้งว่านี้คือข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนเท่านั้น ไม่มีการระบุอัตลักษณ์บุคคลหรือบริษัทห้างร้านในการวิจัยค้นคว้าและตีพิมพ์เผยแพร่ใด ๆ เช่นนั้น เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร:

ก.    ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งท่านเลือกที่จะให้เรานั้นจะนำไปใช้เฉพาะในการ:

1.    ประมวลผลคำขอสมัครบอกรับสมาชิก

2.    จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ เอนจอย ไซเอนซ์ (Enjoy Science) ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียไปให้ท่าน

3.    รายงานเชฟรอนในเรื่องความคืบหน้าของโครงการ เอนจอย ไซเอนซ์ (Enjoy Science) ข.    เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อท่านให้เราไว้ที่เว็บไซต์เพื่อความมุ่งประสงค์ที่มีบรรยายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น คุกกี้ (Cookies) ก.    เราไม่ใช้คุกกี้ (Cookies) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เราใช้คุกกี้ชั่วคราวหรือเซสชั่นคุกกี้เพื่อช่วยให้ท่านตระเวนท่องไซต์ของเรา ลิงค์ (Links)

ก.    ไซต์ของ เอนจอย ไซเอนซ์ (Enjoy Science) มีลิงค์เชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น ๆ ขอเรียนให้ทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์อื่น ๆ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้งานของเราตระหนักถึงเวลาที่ออกจากไซต์ของเราและให้อ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละไซต์ที่ตนเข้าเยี่ยมชม คำแถลงความเป็นส่วนตัวของสถาบันคีนันแห่งเอเซียใช้บังคับเฉพาะแก่ข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราได้เก็บรวบรวมไว้เท่านั้น

ข.    สถาบันคีนันแห่งเอเซียไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอก ความปลอดภัย

ก.    เราได้จัดตั้งมาตรการระวังป้องกันตามสมควรขึ้นมาเพื่อป้องกันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จากการสูญหาย การนำไปใช้งานโดยไม่ถูกต้อง การเข้าไปดูหรือใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การถูกเปิดเผย การถูกแก้ไข หรือการถูกทำลาย อันรวมไปถึงมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ เช่น การป้องกันด้วยไฟร์วอล (firewall) และเทคโนโลยีการเข้ารหัส (ในกรณีที่เห็นสมควร) อย่างไรก็ดี มิอาจรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือข่ายงานอื่นจะปลอดภัยเต็มที่ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลที่ส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรานั้น เราไม่สามารถรับประกันและไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้งานต้องตระหนักว่าตนจัดส่งข้อมูลดังกล่าวโดยเสี่ยงเอาเอง