Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

สื่อการสอน

เอกสารประกอบ Workshop งานสัมนาวิชาการ อาชีวะ 4.0

Mechatronics Awareness

เอกสารประกอบการอบรมเรื่องความตระหนักในระบบแมกคาทรอนิกส์

ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความซับซ้อน ภาคอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการช่างเทคนิคที่มีทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์มากขึ้นเช่นกัน “แมคคาทรอนิกส์ 101” เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูอาชีวะทุกสาขา โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในระบบแมคคาทรอนิกส์ ให้ครูเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของระบบแมคคาทรอนิกส์ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาสื่อการสอนให้นักเรียนของตนได้รับความรู้ที่ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ในรูปแบบที่อาจารย์สนุกกับการสอน และนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้

 

ห้องเรียนยุคใหม่ สไตล์แอคทีฟ (Active Classroom)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนแบบเดิม ให้เป็นห้องเรียนยุคใหม่ ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา ด้วย Active Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและร่วมมือกันทำงานในชั้นเรียน “ห้องเรียนยุคใหม่ สไตล์แอคทีฟ” จะช่วยให้ครูรู้จักแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยครูจะได้สวมบทบาทนักเรียน ฝึกการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ ทำการทดลอง เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตประจำวันและทักษะการทำงาน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เทคนิคการสอนใหม่ๆ และแนวทางการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

 

การเชื่อมโยงภาคธุรกิจ (School-Industry Linkage)

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต โครงการ Chevron Enjoy Science เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นท้าทายนี้ และมุ่งสร้างการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคอาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยการอบรมหัวข้อ “การเชื่อมโยงภาคธุรกิจ” นี้ ครูจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประโยชน์ของการเปิดโอกาสให้อาจารย์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง เพื่อพัฒนาการสอนให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจมุมมองของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

 

ระบบลีน (Lean Manufacturing)

ต้นทุนและคุณภาพในการผลิต ถือเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจ และ Lean คือแนวคิดการจัดการที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบุและกำจัดความสูญเสียในการกระบวนการต่างๆ  อันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และ Toyota คือแม่แบบของความสำเร็จในการ Lean องค์กร โครงการ Chevron Enjoy Science จึงนำหนึ่งในแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จนี้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรอาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

TCU BOOK 1

TCU BOOK 1

TCU BOOK 2

TCU BOOK 2

TCU BOOK 3

TCU BOOK 3

TCU BOOK 4

TCU BOOK 4